Sörstafors

Prisma möte vid Sörstafors bruk

Idag måndag och det var dags för ett möte med Bildgruppen Prisma vid Sörstafors bruk, denna plats hade jag inte en aning om att den fanns.
När man åker på E18 nästa gång kommer jag lägga märke till denna plast på ett helt annat sett, den långa skorstenen som dyker upp ibland träden är mitt punkten på detta bruk.

Sörstafors bruk

Sörstafors Pappersbruks AB var ett tidigare skogsindustribolag som var verksamt i Sörstafors i Västmanland, Sverige.
Bolaget hade ett träsliperi, en sulfitfabrik, ett pappersbruk och en pappersförädlingsfabrik.
Verksamheten startade år 1869 och upphörde år 1966.

År 1869-1871 etablerades ett träsliperi vid Kolbäcksån under namnet Sörstafors Trämassefabriks AB.
År 1875 kompletterades detta med ett pappersbruk.
Till en början tillverkades papperet av olika råvaror såsom lump, halm och slipmassa.
År 1905 byggdes en sulfitfabrik med en kokare som hade en volym på 71,3 kubikmeter.
Pappersbruket tillverkade olika sorters papper, inklusive omslagspapper, fruktpapper och toalettpapper.

Sörstafors Pappersbruk var en del av Surahammars Bruks AB under en lång tid.
År 1944 bildades dock Sörstafors Pappersbruks AB som ett separat bolag.
Under början av 1950-talet sysselsatte bruket omkring 200 arbetare.
Tillverkningen av slipmassa upphörde år 1958. År 1961 förvärvades företaget av Billerudkoncernen.
Pappersbruket lades ned ett år senare, medan sulfitfabriken fortsatte att vara i drift fram till år 1966.