Västerås

En promenad runt Västerås idag
Vi tog oss till Johannisbergs våtmarkspark idag

Blev väl ca 1 km jag fick ihop av att gå runt på detta område, och foton idag blev det också runt denna plats.
Idag var det annars en sådan där slö söndag, kan vara rätt skönt med att vila kroppen, som om den behövde det. 🙈

Fakta om Johannisbergs våtmarkspark

Storlek: Parken täcker en yta på 14,5 hektar, vilket motsvarar storleken av cirka 1450 trerumslägenheter.

Vattenpumpning: Maximalt kan 700 liter vatten per sekund pumpas in från Kapellbäcken, vilket antyder en avancerad vattenhantering i parken.

Vattenyta: Parkens vattenyta uppgår till 6,9 hektar, vilket motsvarar en yta på cirka 690 trerumslägenheter.

Massor och schaktning: Ingen av de över 63 000 kubikmetrarna massor som schaktats har lämnat området, vilket indikerar en hållbar hantering av markmaterial.

Sträcka runt dammar: När all växtlighet är på plats kommer sträckan runt alla dammar i parken att vara ungefär 1,5 kilometer.

Fågel- och fladdermössholkar: Det finns 15 fågelholkar och 6 fladdermössholkar i parken, vilket visar på en strävan att främja lokal biologisk mångfald.

Övriga faciliteter: Parken erbjuder 15 papperskorgar, flera bänkar och en grillplats för besökarna.

Biologisk mångfald: Genom att inkludera fågelholkar, fladdermössholkar och andra insatser visar parken en medvetenhet om och engagemang för att gynna biologin.

Grundläggande fakta om Västerås

Geografi: Västerås ligger vid Mälarens västra strand och är Sveriges sjätte största stad sett till befolkning. Staden är en viktig industristad och har en lång historia som sträcker sig tillbaka till medeltiden.

Industri: Västerås är känt för sin starka industriella närvaro. ABB, ett internationellt teknikföretag, har sitt huvudkontor i staden och är en av stadens största arbetsgivare. Dessutom finns det andra företag inom sektorer som energi, elektronik och tillverkningsindustri.

Kultur och sevärdheter: Staden har flera kulturinstitutioner och sevärdheter, inklusive Västerås konstmuseum och Västerås domkyrka. Det finns också olika evenemang och festivaler som hålls under året.

Utbildning: Västerås har flera utbildningsinstitutioner, inklusive Mälardalens universitet, som är en viktig aktör inom högre utbildning i regionen.

Transport: Staden är bra ansluten med bra vägnät och järnvägsförbindelser. Västerås har också en flygplats, Västerås flygplats, som används både för civil och militär flygtrafik.

Historia: Västerås har en lång historia och har varit en central plats för handel och industri sedan medeltiden. Staden fick stadsrättigheter på 1200-talet och har genom åren varit en viktig aktör i utvecklingen av regionen.

Dessa är generella fakta, och det kan finnas många fler aspekter av staden och dess omgivningar som kan vara intressanta beroende på ditt specifika intresse eller ändamål.

Lite länkar nedan

En tidigare tur vid Asköviken
Klicka här för att komma dit


Länk till Guide – Natursidan
Klicka här för att komma dit


Länk till Upplev Västerås
Klicka här för att komma dit