Ekliden

Eklidens fågelmatning


Skönt med en plats som ligger lite närmareEn tur till Ekliden efter de två sjukhusbesöken idag.
Hade lite tur med fåglarna idag också, det var stenknäck, bergfink, grönfink, blåmes, större hackspett, talgoxe, entita, pilfink och bofink.

Kort info nedan om fåglarna idag

Stenknäck: Stenknäcken är en liten tätting som är känd för sitt karakteristiska ”knäckande” läte. Den är vanlig i skogar och trädgårdar och har en distinkt grön fjäderdräkt.

Bergfink: Bergfinken är en fink som lever i skogar och bergstrakter. Hanen har en vacker blågrå fjäderdräkt och är känd för sina sångframträdanden under häckningssäsongen.

Grönfink: Grönfinken är en liten fink med en grön fjäderdräkt och en tydlig grön ton på vingarna. Den är vanlig i trädgårdar och parker och är ofta synlig vid fågelbord.

Blåmes: Blåmesen är en av de mest igenkännliga fågelarterna med sin blå hjässa och gula bröst. Den är en vanlig syn i trädgårdar och skogar.

Större hackspett: Större hackspetten är en medelstor hackspett med en distinkt svartvit fjäderdräkt och en röd hjässa. Den trummar ofta på trädstammar för att leta efter insekter.

Talgoxe: Talgoxen är en av de vanligaste fåglarna i Sverige. Den har en karakteristisk svart huvudmössa och är ofta sett vid fågelmatningar.

Entita: Entitan är en liten tätting med en karakteristisk svart huvudmössa och vit kind. Den är känd för sin akrobatiska flygstil och sin förmåga att hänga upp och ner på grenar.

Pilfink: Pilfinken är en liten fink med en brun och grå fjäderdräkt. Den är vanlig i jordbruksområden och hittas ofta i flockar.

Bofink: Bofinken är en medelstor fink med en brunaktig fjäderdräkt. Den är känd för sin sång och är vanlig i både stadsområden och landsbygd.

Lite länkar nedan

Birdsafari Sweden
Klicka här för att komma dit


Skillberg nummer 20
Klicka här för att komma dit


Länk till Guide – Natursidan
Klicka här för att komma dit


Länk till Upplev-naturen
Klicka här för att komma dit