Hubbo

Fågel fotografering i Eskilstuna vid Ekeby våtmarker
Fåglar i E-tunaTräff med Bildgruppen Prisma vid Ekeby våtmark i Eskilstuna, tror vi var 14 stycken som ville fotografera på denna plats idag.


Området är populärt för fågelskådning och studier av ekosystemet.
Här kan besökare upptäcka ett rikt fågelliv med olika arter som trivs i våtmarksmiljön.

Våtmarken har också betydelse för att bevara den biologiska mångfalden och fungerar som en naturlig reningsanläggning genom att absorbera och filtrera föroreningar från det omgivande vattnet.
Det bidrar till att förbättra vattenkvaliteten och minska övergödningen i närliggande vattendrag och sjöar.


Var lite blåsigt idag, var sådär på gränsen man skulle ha vindjackan på också, men lagom till kaffe pausen tyckte jag det lugna ner sig lite och blev en aning skönare ute.
Denna plats skulle jag kunna besöka fler gånger, och kanske sitta still en lite stund och låta fåglarna komma in på en mer.