Hubbo

Sevalla

Tog mig en tur till Sevalla, ett trevligt ställe att fotografera på.
Det har funnits ett tegelbruk i Sevalla.
Under 1800-talet och början av 1900-talet var tegelproduktion en viktig industri i Västerås kommun, och det fanns flera tegelbruk i området.
Ett av dessa var Sevalla Tegelbruk, som var i drift från slutet av 1800-talet fram till början av 1900-talet.
Tegelbruket var beläget vid Sagån och använde sig av lera från ån för att producera tegelstenar.
Här finns ån med lite strömmande vatten och det gamla tegelbruket.


Det var mycket som var igenväxt av högt ogräs mm, men det fanns små stigar att ta sig fram till det man ville fotografera.