Hubbo

Fika på Öhrmans café idag

Började dagen med kaffe och glass på Öhrmans, och småsnack om allt möjligt ifrån bilträffar i Hedemora till dessa galna koranbränningar.

Efter fikat kom besök av barnbarnet, och det blev en livlig stund, kanske lite för mycket vattenlekar.
Spendera tid med barnbarnet är alltid speciellt kul men även energi krävande på ett positivt sett.
Såg så jäkla kul ut när Florence och katten kollade på Ipad tillsammans.😂

Att avsluta kvällen med vinbärsplockning var bra, börjar fylla fryslådan med bär nu inför vintern.
Sammanfattningsvis har det varit en fantastisk dag med en härlig mix av sociala aktiviteter


Yttrandefrihetsgrundlagen, exempel står det att man inte skall förtala eller kränka en annan person.
I detta fall är det mer än en person som blir kränkt, utan en hel religion.
Det är som dom har ”turfri” bara för dom befinner sig i Sverige, nu är ju dansken också svensk medborgare och de andra har jag inte en aning om var de kommer ifrån. 🤔 😳
Eldningsförbud varje gång dom ansöker om att bränna något. 😂

Yttrandefrihetsgrundlagen

Yttrandefrihetsgrundlagen är en del av Sveriges grundlagar och reglerar rätten till yttrandefrihet i landet.
Grundlagar är dock inte helt oföränderliga, och för att ändra en grundlag krävs en mer komplicerad och tidskrävande process än att ändra vanliga lagar.

För att ändra yttrandefrihetsgrundlagen måste en proposition läggas fram i Riksdagen (Sveriges parlament).
Denna proposition måste sedan godkännas av två på varandra följande riksdagsledamöter i två separata riksdagsbeslut, med ett allmänt val emellan.
Efter dessa steg behöver förändringen också godkännas av Sveriges konstitutionsutskott.
Slutligen krävs att Riksdagen godkänner förändringen igen efter ett nytt allmänt val.

Processen är avsiktligt komplex för att säkerställa att förändringar av grundlagen inte sker lättsinnigt eller utan ett brett politiskt stöd.
Detta bidrar till att skydda de grundläggande rättigheterna och demokratin i Sverige.